Librairie Bisey

Label LIR Librairie Indépendante de Référence

Guidelines of the Committee of Ministers of the…
Collectif
7,50 €
Haut de page

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)


  • Conseil de l'Europe
  • Date de parution : 30/10/2014
E-book – Multi-format

Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom i ich uzasadnienie zostały przyjęte przez Radę Europy w 2010 r. Wytyczne są oparte na istniejących standardach międzynarodowych i europejskich, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i mają na celu zagwarantowanie dzieciom skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odpowiedniego traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Mają zastosowanie do wszystkich okoliczności, w których dzieci mogą – z różnych przyczyn i w różnych rolach – mieć kontakt z systemem sądownictwa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Przywołuje się w nich i promuje zasady związane z dobrem dziecka, opieką i szacunkiem, możliwością uczestnictwa, równym traktowaniem I rządami prawa. Wytyczne dotyczą takich kwestii, jak prawa do informacji, reprezentacji I uczestnictwa, ochrona prywatności, bezpieczeństwo, multidyscyplinarne podejście i szkolenie, zabezpieczenia na wszystkich etapach postępowania i pozbawienie wolności.

Zachęca się wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy do tego, by dostosowały swoje systemy prawne do szczególnych potrzeb dzieci, zmniejszając dystans między zasadami przyjętymi na poziomie międzynarodowym a rzeczywistością. W tym celu w uzasadnieniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk i zaproponowano rozwiązania mające zlikwidować prawne I praktyczne niedociągnięcia w obszarze wymiaru sprawiedliwości dotyczącego dzieci.

Wytyczne stanowią integralną część strategii Rady Europy dotyczącej praw dzieci oraz jej program „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi”. Planuje się zrealizowanie w państwach członkowskich szeregu działań w obszarze promocji, współpracy i monitorowania w celu zapewnienia efektywnego wdrażania wytycznych z korzyścią dla wszystkich dzieci.

Ce livre est classé dans les catégories :

Vous aimerez aussi

Les lecteurs en parlent

Aucun commentaire n'a été posté sur ce livre.

Ajouter votre commentaire
7,50 €
?
Vérifier la compatibilité de vos supports

Fiche technique

  • Date de parution : 30/10/14
  • Éditeur : Conseil de l'Europe
  • EAN : 9789287175816
  • Format : Multi-format

Détails des fichiers

  • PDF
  • Protection numérique : Digital Watermarking
  • Streaming
  • Protection numérique : Contenu protégé